První schůzka rodičů 9. února

Od 16:00 posedíme na dřevěné podlaze, začneme společně s rodiči vytvářet pravidla pro fungování Zemičky a ochutnáme první dobroty upečené v peci.

Tento den se všichni sejdeme, abychom společně na dřevěné podlaze vytvořili kruh spolupráce a vzájemného porozumění. Posedíme v teplé a přátelské atmosféře, která je tak typická pro prostředí školky Zemička, a pustíme se do důležitého úkolu.

Společně s rodiči začneme tvořit pravidla pro fungování naší školky. Cílem je vytvořit prostředí, kde se každé dítě cítí bezpečně, šťastně a kde je podporován jeho přirozený rozvoj. Budeme hledat cesty, jak podporovat vzájemný respekt, zvídavost a laskavost.

Jedním z vrcholů dne bude společné ochutnávání prvních dobrodiní upečených v peci, kterou máme ve školce.

Tento den bude připomínkou toho, jak je důležité, aby se všichni členové komunity školky Zemička podíleli na vytváření prostředí, kde děti mohou růst a rozvíjet se v harmonii s přírodou a společností. Společně ukážeme, že i nejmenší členové naší společnosti mohou mít velký vliv na to, jak vnímáme svět kolem nás a jak se k němu chováme.